May 17 – 18, 2019
Kurozwęki
Europe/Warsaw timezone
Konferencja Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań w Kurozwękach
Starts
Ends
Europe/Warsaw
Kurozwęki
Zespół Pałacowy Sp. z o.o. Kurozwęki, ul. Zamkowa 3 28-200 Staszów woj. świętokrzyskie Kod+: H4W2+R6 Kurozwęki https://goo.gl/maps/BfPUriQT4g22
Dodatkowe informacje w zakładce 'Informacje'. Prosimy o przeczytanie.